Kontakt

LOG Polska Sp. z o.o.
ul. Bratnia 3
66-446 Łagodzin

LOG POLSKA

Tel. +48 95 721 52 78
E-mail: biuro@log-polska.pl

NIP: 5993168261

KRS: 0000480099

REGON: 081166938